Företaget

Bygghyttan i Karlsborg AB startades 1992 och har i dag mellan 25 och 30 anställda, alla med gedigen utbildning.

De år vi nu har verkat i branschen har vi utfört en stor mängd restaureringsarbeten av fästningar, kyrkor, broar och andra kulturbyggnader och –byggnadsverk. Varje arbete vi utför ger oss mycket ny värdefull kunskap och vi har inom företaget gedigen kompetens inom stenarbete, snickeri, målning, timmerarbete, mureri och fasadarbete. Vi har därutöver ett väl utvecklat samarbete med andra duktiga yrkesmän, såsom smeder, plåtslagare och förgyllare. Bland dem kan nämnas Vanäs Bleck & Plåt och Smidesfirma Julius Pettersson.

Bygghyttan i Karlsborg är medlem i FIBOR, som är en branschorganisation för entreprenörer och konsulter verksamma inom byggnadsvårdsområdet. Grunden för medlemskap i FIBOR är dokumenterad erfarenhet av kvalificerade restaurerings-arbeten under antikvarisk kontroll. Besök gärna FIBOR:s hemsida för mer information: www.fibor.org

 
Vårt huvudkontor