Byggnadsverk i och vid vatten

Många av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnadsverk har anknytning till vatten: broar, bryggor, kvarnar m.m. När betong ersatte äldre byggnadsmetoder där man byggde med timmer, sten och lera försvann värdefulla kunskaper för att kunna bevara dessa konstruktioner. Men med varsamhet och respekt kan man se och lära av de konstruktioner som stått emot is och vatten i flera hundra år. På det viset har vi lärt oss att bygga och restaurera med sten, timmer och lera.

P4-området, Skövde:

Renovering av kalkstensbro vid St. Elins källa.


Ekhammars såg, Hjo:

Renovering av vattenhjul, sågram och transportanordning.


Edets kvarn och benstamp:

Timmer-, målnings- och murningsarbete. Renovering av vattenränna och Francisturbin.


Träbryggan Karlsborgs Fästning:

Omläggning av kalkstensdäck på nya timmerkistor.