Parkvillan Karlsborgs Fästning

Under 2004 och 2005 arbetade vi med restaurering av Parkvillan (Bostadshus 860) på Karlsborgs Fästning. I den antikvariska slutrapporten sammanfattades arbetet så här:

”Ombyggnadsarbetena har präglats av stor varsamhet och omsorg om befintliga detaljer, reparation och lagningar med traditionella metoder har valts före utbyte och ersättningar. Nya installationer och schakt har anpassats till den tidigare strukturen, med liten påverkan av rumsupplevelsen. (…) Resultatet av ombyggnaden av byggnad 860 är en upplevelserik miljö med många kvaliteter. Genom ett fortsatt brukande har den sista parkvillans fortlevnad tryggats. Med varsamma ingrepp har byggnaden anpassats för ett modernt boende med bibehållna kulturhistoriska värden.”


Bostadshus 860, före och efter ombyggnad.

Målade ytor, före och efter ombyggnad.

Fasad mot öster före, under och efter restaurering.

Entré mot söder före och efter restaurering.

Putsarbeten väggar och tak

Installation av sprinkler innebar att trapphusens träpaneler kunde godkännas ur brandsynpunkt.

Lagning av takskada p.g.a. tidigare vattenläckage.

Dubbla dörrar i vindrum, före och efter restaurering.

Reparation av fönsternisch med traditionella metoder.

Komplettering av skadat foder, före och efter målning.

Befintliga köksskåp bevarades.

I lägenhet nr 9 sparades befintligt kakel.