Karlsborgs Fästning

Binnebergs kyrka:

Ny smidd tornspira och nytt takspån.

Hedareds stavkyrka:

Renovering av väggplank samt lyft av kyrkan för byte av eksyllar.

 

Södra Råda kyrka:

Timmerarbeten, behandling med rödtjära.
Locketorps kyrka:

Renovering av tornspirans stomme och koppartak. Puts- och förgyllningsarbeten samt renovering av altarfönster och altarring.
Värings kyrka:

Takkonstruktion, plåt-, förgyllnings- och målningsarbete.
Älgarås kyrka:

Renovering av spåntak, tjärning samt ny tornspira.